Fagstoff

Nyttige adresser når du arbeider med kulturelle ulikskapar

Publisert: 22.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Ulik- men lik

Det er spennande å arbeide med dei kulturelle ulikskapane mellom barn og unge, og det er eit stort felt som du kan bruke mykje tid på å fordjupe deg i om du ønskjer det.
Som barne- og ungdomsarbeidar skal du halde deg fagleg oppdatert. Det vil seie at du må følgje med.
Du finn mykje fagstoff på nettet, men hugs å vere kritisk til det du finn, for det er ikkje alt som er like seriøst.

Gutt som jobbar med PC. Illustrasjon.Niels Henrik jobbar med pc  

 

Som barne- og ungdomsarbeidar skal du halde deg fagleg oppdatert. Det vil seie at du heile tida må følgje med slik at du får med deg dei endringane som skjer.
 
Teikning av gut som skriv. Illustrasjon.Å søkje informasjon 

Temahefte om språklig og kulturelt mangfold
Skolenettets eksempelsamling. Kunnskapsdepartementet har laga eit hefte om språkleg og kulturelt mangfald for å støtte barnehagen i arbeidet med å utnytte dei kulturelle og religiøse ressursane.

«Gratulerer med dagen» på mange språk
Ein litt morosam ressurs der du kan lære deg å seie «gratulerer med dagen» på ulike språk.

Antirasistisk senter
Nettadressa til Antirasistisk senter.

World flags
Her kan du finne alle flagga i verda.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO). Senteret skal bidra til å utvikle kompetanse i fleirkulturell opplæring i barnehagar, skular, universitet, høgskular og vaksenopplæringssenter.

SOS- barnebyer
Lenkje til heimesidene til SOS-barnebyer.

Gjer deg kjend på nettstadene over.

Noter ned adresser på andre gode nettstader du finn.