NDLA

Mangfald og endring

Kulturen er under stadig påverknad og endring. Nye innslag i kulturen kjem av kontakt med andre kulturar. ...

Samfunn og kultur under påverknad

Noko av det som påverkar samfunnet og kulturen sterkast, er etnisk variasjon og religion.

Les meir

Å ta omsyn til fleire samfunnskontraktar

Ulike kulturar har ulike måtar å organisere samfunnet sitt på, dei har ulike samfunnskontraktar.

Les meir

Fordommar og framandfrykt

Å seie "fordomsfull" om nokon er ein nedlatande kommentar. Men kva er fordommar?...

Les meir

Kva er diskriminering?

Diskriminering er at ein blir behandla dårligare enn andre på bakgrunn av til dømes kjønn,...

Les meir

Kontakt oss