Fagstoff

Produksjon

Publisert: 25.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Hugselappen

I praktisk arbeid der ein gjer eigne val, er det viktig å heile tida kunne gjere greie for kvifor ein tar dei vala. Det er viktig å bruke fagord knytt til produkta/ tenesta.

Kollasje for faget produksjon. Fotokollasj.Produksjon (kollasj)

På design og handverk er det 12 timar med programfaget produksjon. Programfaget handlar om ulike produksjonsprosessar i utvikling av enkle handverksprodukt og tenester.

I læreplanen står det fylgjande om faget produksjon:

"Programfaget handler om yrkesrelevante og helhetlige produksjonsprosesser i utvikling av enkle håndverksprodukter og tjenester. En produksjonsprosess omfatter valg og konkretisering av arbeidet som skal utføres, planlegging, produksjon, vurdering og læring av arbeid med design og håndverk på grunnleggende nivå. Opplæringen innbefatter bruk av digitalt verktøy i arbeid med håndverksprodukter og tjenester. Kreativitet er sentralt i utforming av design og valg av arbeidsmåter. Programfaget omfatter grunnleggende håndverksutøvelse og håndverksdesign i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Programfaget inkluderer forholdet mellom form, farge, materialer, redskaper, teknikker og funksjon, med tanke på marked og kunders bruk og opplevelse av håndverksprodukter. Helse, miljø og sikkerhet knyttet til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet inngår." (Udir.no )