NDLA

Kommunikasjon og kultur – innleiing

Programfaget kommunikasjon og kultur 3 er eitt av to programfag som byggjer vidare på kommunikasjon og kultur 1. Medan kommunikasjon og kultur 2 er meir tekstorientert, går vi i dette kurset i ...

Forslag til årsplan i KK3

Dette er eit forslag til årsplan. Titlane er klikkbare og vil leie deg direkte til tekstene og...

Les meir

Nokre nyttige kommunikasjonsomgrep

Innanfor kommunikasjonsfaget bruker vi ein del omgrep. Nokre av dei blei du kjent med på KK1. Her...

Les meir

Å leve i ulike verder

Kultur har med familie, kjønn, alder, språk, etnisitet, nasjonalitet, politikk, religion og mange...

Les meir

Det nasjonale og det globale

Striden om karikaturteikningane og om ytringsfridomen har nokre grenser seier mykje om det vi skal...

Les meir

....
....
....
Kontakt oss