Fagstoff

Belastningslidingar

Publisert: 06.04.2010, Oppdatert: 12.11.2013
Skulder

 

Her vil du finne informasjon om lidingar knytte til skulder, nakke, krossrygg, kne, hand og olboge. Kva mekanismar verkar inn, og kva er dei vanlegaste årsakene til at det blir vondtr? Alle omtalane har illustrasjonar av smertepunkta.

På desse sidene finn du også forslag til øvingar som kan verke avlastande. Forslaga ligg som videoklipp i lenkjesamlinga på sida.

Relatert innhald

Generelt