Oppgåve: Simulering

Simulering og oppgåver: Har hushald påverknad på miljøet?

Publisert: 17.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Simulering og oppgåver: Når vi snakkar om dei negative verknadane menneskeleg aktivitet kan ha på miljøet, tenker vi ofte på store fabrikkanlegg, transport og kjemisk industri. Vi kan lett gløyme at eige hushald også forureinar miljøet.

Skjermdump fra simuleringen.Hushald påverkar miljøet. 

Relatert innhald

Generelt