Oppgåve: Simulering

Simulering og oppgåver: Landbruk og biologisk mangfald

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Simulering og oppgåver: Planter og dyr lever i komplekse samfunn. Når mennesket introduserer ei plante i ein åker og driv moderne landbruk, forsvinn hundrevis av planter og dyr, samt mikroskopiske jordorganismar.

Skjermdump fra simuleringen.Landbruk og biologisk mangfald. 

Relatert innhald