Oppgåve

Samanlikn meldingar

Publisert: 28.08.2009

Spørsmål

Sjå nærmare på dei tre meldingane av Appelsinpiken som du finn i dette kapitlet.

 1. Nemn dei punkta som alle tre meldarane framhevar og er einige om.
 2. Kva for ei melding er
  a) den mest entusiastiske
  b) den best underbygde
  c) den kortaste
  d) den mest underhaldande
  e) den best skrivne

Grunngi svara dine!

Relatert innhald

Generelt