Fagstoff

Bioteknologi

Publisert: 24.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Bioteknologi

Læreplanen for bioteknologi i naturfag VG1 byggjer mest på kompetansemåla frå "Mangfald i naturen" og "Kropp og helse" i grunnskulen. Hovudområdet handlar mykje om arvestoffet og om korleis kunnskap om dette blir nytta i helsearbeid, avl, medisin og forsking.

 

Egg og sædcelle. Foto.Egg- og sædcelle.   

 

 

 

Person som arbeider i ein sterilbenk. Foto.Arbeid i sterilbenk.
Fotograf: Kristin Bøhle
  

Læreplanen seier at du skal kunne dette

Yrkesfag, VG1

Ingen av kompetansemålene.

Påbygging, VG3

  • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
  • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
  • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
  • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse

Studiespesialiserande, VG1

Alle kompetansemål som står ovanfor.

"Hovedområdet dreier seg om å planlegge, utvikle, framstille og vurdere funksjonelle produkter. Samspillet mellom naturvitenskap, teknologi og bærekraftig utvikling står sentralt i dette hovedområdet. Teknologi og design er et flerfaglig emne i naturfag, matematikk og kunst og håndverk.

 

I Vg1 er dette hovedområdet kalt bioteknologi som uttrykk for vektleggingen innenfor hovedområdet."

 

Læreplanen i naturfag