Fagstoff

Setningar

Publisert: 10.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Om setningar og leddstilling

I dette delkapitlet lærer du om heilsetningar og leddsetningar. Du lærer også nokre reglar for setningsbygning i norsk.

Ikon for e-forelesningE-forelesning

E-forelesningar

På dei neste sidene finn du to e-forelesningar. I slutten av kvar e-forelesning ligg det ei enkel interaktiv oppgåve og ei oppsummeringsoppgåve, slik at du får testa om du har fått med deg det viktigaste.