Oppgåve

Setningsbygnad og kasus

Publisert: 23.07.2009

Setningsbygnad og kasus


 • Moderne norsk har langt fastare setningsbygnad enn norrønt. Kva er årsaka til dette?
 • Kva er eit kasussystem?
 • Norrønt hadde eit omfattande bøyingssystem. Adjektiv, bestemmarord, verb, substantiv og pronomen ble bøygde. Vis gjennom eksempel at desse ordklassane har (noko) bøying også i moderne norsk.
 • Kva er samsvarsbøying? Har vi samsvarsbøying i moderne norsk?
 • Kva for setningsledd stod i nominativ, akkusativ respektive dativ i norrønt?
 • Kva blei genitiv brukt til i norrønt?
 • Gi eksempel på bruk av genitiv i moderne norsk. Kva for alternative uttrykksmåtar har vi i moderne norsk?
 • Gå til sidene om Kasus i moderne norsk, og finn eksempel på restar av kasus i moderne norsk.
 • Kva vil det seie at preposisjonane styrte ulike kasus i norrønt?
 • Gi eksempel på faste preposisjonsuttrykk i moderne norsk, der vi ser restar av kasusbøying.
 • Sjå på setningane nedanfor:
  • Olav slår Helga.
  • Óláfr slær Helgu.
  • Helgu slær Óláfr.
  • Helga slår Olav.
  • Helga slær Óláf.
  • Óláf slær Helga.

 • Kven slår kven? Markér subjekt og objekt i dei to setningane på moderne norsk.
 • Kva for setnngsledd står til vanleg først i setninga i moderne norsk - subjektet eller objektet?
 • Kvifor må vi vere nøye med denne rekkjefølgja i moderne norsk?
 • Kva er subjektsformene av namna Helga og Olav i norrønt, og kva er objektsformene?
 • Kvifor var rekkjefølgja av setningsledda ikkje så viktig for ein norrøn språkbrukar?