Oppgåve

Den indoeuropeiske språkfamilien i dag

Publisert: 21.07.2009

1. Den indoeuropeiske språkfamilien i dag


  • Er den indoeuropeiske språkfamilien ein stor eller liten språkfamilie?
  • Kor i verda kan vi finne indoeuropeiske språk i dag?
  • Kva for eit språk er størst av dei indoeuropeiske språka i dag? I kva land er det folk har dette språket som morsmål?
  • Sjå nærmare på slektstreet i MiniXperten. Kva for språk høyrer til den same greina av den indoeuropeiske språkfamilien som norsk?
  • Kva for europeiske språk høyrer til andre greiner av den indoeuropeiske språkfamilien?
  • Finn så mange eksempel som mogleg på europeiske språk som høyrer til ein annan språkfamilie enn indoeuropeisk.

 

Relatert innhald