Læringssti

Publisert: 20.02.2019
Varigheit: 2t
Conchita Wurst

Filosofi og kjønn

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til det synet nokre filosofar har på kjønn og kjønnsroller
  • kunne diskutere desse synspunkta i lys av dagsaktuelle tema
  • forstå samanhengar mellom kjønn, fridom og etikk
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti