Læringssti

Publisert: 20.02.2019
Varigheit: 1t 30min
Stonehenge

IMI-modellen

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kunne bruke IMI-modellen til å samanlikne religionar
  • kunne gjere greie for korleis religionar oppstår og utviklar seg
  • kunne bruke IMI-modellen til å forklare kvifor det oppstår spenning innanfor og mellom religionar
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti