Oppgåve: Repetisjon

Repetisjon IMI-modellen

Publisert: 20.02.2019

Hugsar du rekkjefølgja på IMI-elementa i dei to døma frå den førre artikkelen?