Oppgåve: Repetisjon

Repetisjonsoppgåver til kjønn og filosofi

Publisert: 05.02.2019

Oppgåve 1

Oppgåve 2

Vurder dei ulike filosofane sitt syn på kjønn. Kva for syn er du mest einig i? Grunngi svaret.

Oppgåve 3

Diskuter om oppdelinga i to kjønn er ei unødvendig tvangstrøye. Burde vi la menneske fritt velje kva eller kva for nokre kjønn dei skal tilhøyre? Hadde det vore betre å erstatte ord som «han» med det kjønnsnøytrale ordet «hen» og la alle sjølv velje kva toalett eller garderobe dei skulle bruke?

Feminin mann med skjegg, sminke, langt hår og kjole. Foto.Han, ho eller hen? Dragartisten Thomas Neuwirth, betre kjend som Conchita Wurst, vann Eurovision Song Contest i 2014.