Læringssti

Publisert: 07.11.2018
Varigheit: 2t
Utopi

Det perfekte samfunnet

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til ulike utfordringar vi står overfor i dag når det gjeld individet sitt forhold til samfunnet
  • kunne reflektere over kva slags ansvar den enkelte av oss har for å skape eit godt samfunn
  • kunne gjennomføre ein samtale med andre om jakta på det ideelle samfunn.
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti