Læringssti

Publisert: 03.10.2018
Varigheit: 3t
Flyfoto over Utøya

Vondskap

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva “det vondes problem” går ut på
  • kunne forklare ulike løysningar på det vondes problem
  • kunne bruke fagomgrep og kunnskapar om religionane til å samanlikne religionane sitt syn på problemet
  • vite korleis temaet vondskap er blitt behandla i filosofien
  • kunne bruke ulike perspektiv for å forsøkje å forstå årsaker til vondskap
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti