Læringssti

Publisert: 26.09.2018
Varigheit: 3t
Lavvo i mørketidslys utsnitt

Samisk litteratur i kontekst

Læringsmål

Etter å ha jobba med denne læringsstien skal du

  • vite korleis vi kan tolke tekstar i lys av konteksten dei er skrivne i
  • kjenne til nokre gjennomgåande motiv og tema i samisk litteratur
  • forstå kva språk og litteratur har å seie for identitet og tilhøyrsle
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti