Læringssti

Publisert: 25.09.2018
Varigheit: 1t
Kirke omgjort til bar og restaurant

Sekularisering

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva sekularisering er
  • kjenne til teoriar om årsaker til og konsekvensar av sekularisering
  • kunne gjere greie for eksempel på sekularisering
  • forstå kva slags rolle sekulariseringa spelar i det religiøse landskapet i dag
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti