Oppgåve

Religion i Grunnlova

Publisert: 25.09.2018

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814.En gruppe menn sitter langs veggen og hører på en som taler.Maleri.Riksforsamlinga på Eidsvoll 1814  

Paragraf 2 i den norske grunnlova frå 1814 blir gjerne kalla "Jødeparagrafen", sidan han ekskluderte blant andre jødar frå å kunne busetje seg i landet. Sidan 1814 har paragrafen vore gjennom mange endringar.

Undersøk endringane i Grunnlova sin paragraf 2, og svar på spørsmåla under.

 

  1. Kva for endringar skjer først?
  2. Kva betyr den siste endringa?
  3. Korleis ville folk i 1814 ha sett på nordmenn sitt forhold til religion i dag?
  4. Kva tenkjer du om nordmenn sitt forhold til religion i 1814?
  5. Trur du religion vil forsvinne? Kvifor/kvifor ikkje?