Læringssti

Publisert: 05.07.2018
Varigheit: 2t
Hereford-kartet 1307

Religion: Utvikling og mangfald

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne gjere greie for ulike typar religion
  • kunne gjere greie for den geografiske og demografiske utbreiinga av religionane i dag
  • forstå kvifor nokre av religionane i dag er dominerande
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti