Læringssti

Publisert: 05.07.2018
Varigheit: 4t
Runebomme

Samisk religion

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hovudtrekk ved religion og livssyn i samiske samfunn i Noreg
  • forstå kva rolle noaiden har i tradisjonell samisk religion
  • kjenne til nokre sentrale mytar og ritar samt kunne tolke og drøfte desse i samarbeid med andre
  • forstå korleis ein minoritetskultur og -religion blir påverka av det storsamfunnet han er ein del av

 

(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti