Læringssti

Publisert: 06.08.2018
Varigheit: 2t
Spaghettimonster

Kva er religion?

Når du har arbeidd med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til ulike typar definisjonar av religion
  • kunne vurdere styrkar og svakheiter ved dei ulike definisjonane
  • vite korleis du brukar ein arbeidsdefinisjon i eit oppgåvesvar
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti