Oppgåve

Vurder definisjonar av religion

Publisert: 03.07.2018

De har no lært om ulike religionsdefinisjonar og kva krav som blir stilte for at ein definisjon skal vere god. No er det på tide å summere opp det de har lært.

Monster som består av spagetti med kjøttbollar som to store auge. Foto.Det flygande spaghettimonsteret er guddommen i den amerikanske religionen The Church of the Flying Spaghetti Monster, også kalla «pastafarianismen».  

Diskuter desse spørsmåla i klassen:

 1. Hent fram dei definisjonane de lagde i første trinn i denne læringsstien. Er definisjonane funksjonalistiske eller substansielle?
 2. Vel ein definisjon. Diskuter om denne definisjonen passar på desse fenomena:
  • buddhisme
  • astrologi
  • human-etikk
  • nazisme
  • beliebers
 3. Kven av desse fem fenomena meiner de bør kunne kallast religion?
 4. Søk etter informasjon om kva pastafarianisme er. Diskuter om pastafarianisme kan kallast ein religion.