Læringssti

Publisert: 05.07.2018
Varigheit: 2t
Industri i natur

Mennesket og naturen

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • ha innsikt i ulike tankar om mennesket si rolle i naturen
  • kunne reflektere over mennesket sitt særskilte ansvar for berekraftig utvikling
  • kunne gjennomføre ein fagleg samtale om bevaring av naturen som ei etisk utfordring i vår tid
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti