Læringssti

Publisert: 05.07.2018
Varigheit: 2t
Samtale

Filosofisk samtale som metode

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til kva ein filosofisk samtale er
  • kjenne til kva eit filosofisk spørsmål er
  • kunne gjennomføre ein filosofisk samtale med andre om religiøse, etiske eller filosofiske spørsmål
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti