Læringssti

Publisert: 05.07.2018
Varigheit: 2t
Kjempehopp utsnitt kvadratisk

Det gode livet

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til nokre ulike perspektiv på kva som kan kjenneteikne det gode livet
  • forstå ulike måtar å oppleve livsmeistring på
  • kunne reflektere over kva du sjølv legg i det gode livet
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti