Læringssti

Publisert: 03.05.2018
Varigheit: 3t
Hender på tastatur

Retorisk analyse av ein tale

Vurder to eksamenssvar

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

 

  • forstå kva for vurderingar som ligg bak ein eksamenskarakter
  • forstå kva som særmerkjer gode retoriske analysar
  • kunne bruke denne kunnskapen når du skriv sjølv
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti