Fagstoff

Det hemmelege språket

Publisert: 31.07.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Karikatur av mann med forstørrelsesglass. Illustrasjon.Hemmelig språk 

MiniXperten
er utvikla i samarbeid mellom NDLA og DialektXperten.

Fagstoff og oppgåver i MiniXperten blir opna i eit nytt vindauge når du klikkar på lenkjene. Du må lukke dette vindauget for å komme tilbake til denne sida.
MiniXperten logo. Illustrasjon.MiniXperten logo   

Innhald

 

Det hemmelege språket
Hemmelege og heilage språk

Kodespråk
Eksempel på røvarspråk (lydfil)
Røvarspråket som kodespråk
Særmeldingar – militært kodespråk (lydfil)
Kodespråk blant kriminelle
Kodespråk i rusmiljø

Smoi-språket
Eksempel på Smoi-språket i Mandal (lydfil)
Kva er "Smoi-språk"?
Smoi-ordbok

Heilage og mystiske språk
Eksempel på tungetale (lydfil)
Heilage og mystiske språk

Oppgåver