Vedlegg

Andregradsfunksjonar GeoGebra

Publisert: 16.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Du kan berre åpne GeoGebrafila om du har lasta ned GeoGebra.