NDLA

Identitet og antropologi

Sosialantropologar kan ofte studere sosiale prosessar som er knytte til identitet. Kvifor har identitet blitt ein så viktig del av sosialantropologiske studium? ...

Nettverk og informantar

Vi ser på betydninga av at antropologen har eit nettverk av informantar for å innhente den...

Les meir

Identitet

Fødd sånn eller blitt sånn? Det er mange måtar å byggje identiteten sin på.

Les meir

Matrilineære slektskapssystem

Studiar viser at det finst flest patrilineære og matrilineære folkeslag i verda. Her skal vi sjå...

Les meir

Patrilineære slektskapssystem

Fleire samfunn reknar slektskap gjennom mannslinja. Dette kallar vi for patrilineære...

Les meir

....
....
....
Kontakt oss