NDLA

Kvifor lære omgrep?

Når du bruker omgrep, blir språket ditt presist, og du viser kunnskap gjennom aktiv bruk av omgrep, både skriftleg og munnleg. ...

Kulturforståing – ulike tilnærmingar

Vi skal her sjå på ulike retningar for kulturforståing og tolking av kulturomgrepet.

Les meir

Kulturrelativisme og etnosentrisme

Vi ser på betydinga av omgrepa kulturrelativisme og etnosentrisme.

Les meir

Reise: Kulturkunnskap

Det kan vere lurt å kjenne til kulturelle særtrekk i dei landa eller samfunna du besøkjer, anten du...

Les meir

Pecha Kucha om ungdomskultur

Oppgåve der du bruker presentasjonsforma PechaKucha for å presentere temaet ungdomskultur.

Les meir

....
....
....
Kontakt oss