NDLA

Organisasjonar og organisasjonsteoriar

Kva er er ein organisasjon, kva er organisasjonsteori, og kvifor er organisasjonsteori nyttig for å analysere organisasjonar? ...

Organisasjonskultur

Organisasjoner består av menneske og grupper av menneske, og ein kvar organisasjon har sin eigen...

Les meir

Scientific Management

Teorien om scientific management frå starten av 1900-talet seier at størst effektivitet blei oppnådd...

Les meir

Eit godt arbeidsmiljø?

Kva er føremålet med arbeidsmiljøloven, og korleis kan vi bruke organisasjonsteoriar for diskutere...

Les meir

Organisasjon X - ditt eige forskingsprosjekt om arbeidsmiljø

Vel ein organisasjon/arbeidsplass som utgangspunkt for di eiga undersøking, og undersøk det...

Les meir

....
....
....
Kontakt oss