NDLA

Med livet i hendene

Soldaten Frank må velje mellom å ta liv eller forsøkje roe ned situasjonen. Kva for etiske teoriar kan hjelpe oss til å forstå Frank sitt val? ...

IMI-modellen – ein introduksjon

Kvifor overlever nokre religionar mens andre døyr ut? Kvifor oppstår det fleire retningar innan same...

Les meir

Islam – ritual

Truvedkjenninga, bøn, velferdsbidrag, faste og pilegrimsferd til Mekka utgjer dei fem berebjelkane,...

Les meir

Filosofi og kjønn

Læringssti om ulike syn på kjønn i filosofien.

Les meir

Observasjon som metode

Systematisk observasjon er ein metode du kan bruke når du utforskar religionar og religiøsitet i...

Les meir

....
....
....
Kontakt oss