NDLA

Kristendommen – opphav og utbreiing

Artikkel om kristendommen si utvikling, deling i ulike retningar og utbreiing. ...

Kjønn og filosofi – ein introduksjon

Ein introduksjon til synet på kjønn i filosofien.

Les meir

Frå sortering til design av babyar?

Moderne genteknologi gir oss moglegheita til å modifisere og designe liv med dei eigenskapane vi...

Les meir

Utopiar – draumen om det gode samfunnet

Kva er det ideelle samfunnet? I denne artikkelen vil du bli kjent med ulike førestillingar om det...

Les meir

Filosofisk samtale som metode

Ei innføring i filosofisk samtale som metode for læring.

Les meir

....
....
....
Kontakt oss