NDLA

Synagogen i Oslo (360)

Utforsk synagogen i Oslo i en interaktiv presentasjon. ...

Pliktetikk

Ifølgje pliktetikken finst det nokre reglar for kva som er rett og gale uavhengig av dei...

Les meir

Sikhismen – ulike sikh-identitetar

Ein femtedel av verdas sikhar er innvigde i den religiøse fellesskapen, khalsaen. Dei øvrige har ei...

Les meir

Med livet i hendene

Soldaten Frank må velje mellom å ta liv eller forsøkje roe ned situasjonen. Kva for etiske teoriar...

Les meir

IMI-modellen – ein introduksjon

Kvifor overlever nokre religionar mens andre døyr ut? Kvifor oppstår det fleire retningar innan same...

Les meir

....
....
....
Kontakt oss