Fagstoff

Funksjonsomgrepet

Publisert: 21.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

Bilde av en ekse med gule eplerKor mye du må betale er avhengig av kor mange kilo du kjøperI ein butikk kostar epla 12 kroner per kilo. Kor mye du må betale er avhengig av kor mange kilo du kjøper.

Vi seier at prisen er ein funksjon av kor mange kilo du kjøper.

Eirik plukkar jordbær kvar sommar. Han har ei fast timelønn på 50 kroner. I tillegg tener han 5 kroner for kvart kilo bær han plukkar. Timelønnen hans er altså avhengig av kor mange kilo bær han plukkar per time.

Vi seier at timelønna er ein funksjon av talet på kilo bær han plukkar per time.

Vi skal sjå på korleis vi kan beskrive samanhengar mellom storleikar ved hjelp av funksjonar.

Oppgåver

Generelt

Relatert innhald