Læringssti

Publisert: 21.09.2017
Varigheit: 4t
Ivar Aasen og andre kjendiser og politikere anno 1895

Eigen nasjon – eige språk

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • forstå kvifor språket er ein viktig del av den nasjonale identiteten
  • kjenne til ulike syn som kjem til uttrykk i språkdebatten på 1800-talet, på korleis eit norsk skriftspråk bør utviklast
  • forstå samanhengen mellom språkutvikling og demokrati, og kunne formidle dette skriftleg og munnleg

 

(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti