Læringssti

Publisert: 17.08.2017
Varigheit: 4t
Lars Monsen deltar i Finnmarksløpet

Noreg, nordmenn og det norske i vår tid

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kunne identifisere ulike førestillingar om kva som er typisk norsk i eldre tekstar og tekstar frå vår tid, og sjå likskapar og forskjellar
  • kjenne til aktuelle debattar om «det norske»
  • forstå korleis ulike kulturuttrykk pregar korleis vi nordmenn oppfattar oss sjølve og personar som ikkje er etnisk norske
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti