Læringssti

Publisert: 05.09.2017
Varigheit: 4t
De tre bukkene Bruse , Folkediktning

Bukkene Bruse og Frøknene Frue

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til typiske sjangertrekk i folkeeventyr
  • kjenne til ulike forteljemåtar
  • vite kva som er meint med omgrepet «verdiar», og kunne identifisere kva for verdiar som vert formidla i ein tekst
  • kunne samanlikne forteljemåtar og verdiar i folkeeventyr og moderne eventyr
  • forstå korleis tekstar speglar tankemønster og samfunnstilhøve i den tida dei vart til i
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti