Oppgåve

Skjemteeventyr og samfunnskritikk

Publisert: 04.12.2013, Oppdatert: 03.03.2017
"Smil" av H. Bosch. Maleri.Smil av H. Bosch   

 

Oppgåver

 1. Les eventyret Fanden og futen. Ein kan oppfatte skildringa av futen som ein klar sosial protest.
  1. Kvifor var desse embetsmennene hata av vanlege folk?
  2. Nemn døme på andre eventyr som er kritiske til personar som har makt og myndigheit i samfunnet.
 2. Les eventyra Mannen som skulle stelle heime og Kjerringa mot strømmen.
  1. Korleis er manne- og kvinnerollene definerte i desse eventyra?
 3. Les eventyret "God dag, mann!" – "Økseskaft".
  1. Kva er det som vert latterleggjort her?
  2. Kvifor vert dette eventyret omtalt som eit ramseeventyr?

 

Eventyrtekstane finn du under "Relatert innhald" nedst på sida.