Læringssti

Publisert: 12.09.2017
Varigheit: 4t
Hilbes biigá

Hilbes biigá

Etter å ha gjennomgått dette interaktive filmstudiearket, skal du

  • vite kven Marja Bål Nango er
  • ha lese filmomtale og sett kortfilmen Hilbes biigá
  • ha vurdert forteljeteknikken og verkemidla i filmen
  • ha skrive ei filmmelding av filmen

 

Diskuter først desse spørsmåla med sidemannen, eller saman i klassen:

  • Kjenner du til filmar som handlar om ungdomskultur, utprøving av alkohol og gruppepress?
  • Likar du denne typen filmar?
  • Er det forskjell på å vere ungdom i storbyar som Stockholm og Oslo, samanlikna med mindre stader som Umeå og Kautokeino?
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti