Bilete

Endring fra skogbruk til jordbruk på Jæren fra 1954 til 1987

Publisert: 17.09.2018