Fagstoff

Frå hypotesedanning til teori

Publisert: 23.03.2017, Oppdatert: 15.03.2019
I denne interaktiviteten presenterer vi nokre hendingar frå vitskapshistoria frå 1650-talet til 1953. Mange av hypotesane vart anerkjende som teoriar og gjeld framleis. Du kjem til å møte fleire av dei når du jobbar med naturfag.