Læringssti

Publisert: 01.03.2017
Varigheit: 4t
Askeladden og prinsessa utsnitt

Historia og forteljingane om Noreg

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du:

  • kjenne til kva rolle norsk historie og forteljingar om Noreg spelte for utviklinga av ein nasjonal identitet på 1800-talet
  • kjenne til korleis forfattarar som Welhaven og Wergeland bidrog i debatten om «det norske»
  • kunne tolke tekstar i ulike sjangrar der «det norske prosjektet» er motiv og tema
  • forstå kvifor folkediktinga vart sentral i «det norske prosjektet»

 

(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti