Fagstoff

Internasjonale konfliktar

Publisert: 30.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Hugselappen

I all konfliktløysing er det viktig å snakke saman og å freiste å forstå kva dei ulike partane tenkjer.

 

Erik Solheim har arbeidd med konflikthandtering internasjonalt.

 

Erik Solheim og Sri Lankas Mahinda Rajapakse.Foto.  

 

Gråtende far viser bilde av sin savnede sønn i Libya. Foto.

Konfliktar kan oppstå i alle forhold mellom menneske. Når konfliktar oppstår mellom land eller mellom folkegrupper, er det fleire måtar desse kan løysast på. Men i all konfliktløysing er det viktig å snakke saman og å freiste å forstå kva dei ulike partane tenkjer.

Erik Solheim har arbeidd med konflikthandtering internasjonalt. Sjå videoen «Fredsskapende kommunikasjon mellom nasjoner og grupper»  frå Gyldendal.

Diskuter:

  • Kva er skilnaden på å handtere ein konflikt og å løyse ein konflikt?
  • Kva trekkjer Solheim fram som det viktigaste med måten han kommuniserer på?
  • Kvifor snakkar ikkje Solheim om årsakene til konflikten og kven som har rett?
  

 

Relatert innhald