Læringssti

Publisert: 28.09.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varigheit: 4t
Fotballspillere og Jesus

Forteljeteknikk i bilete

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til korleis bilete blir brukt til ulike føremål i medieuttrykk
  • forstå korleis kameravinklar og biletutsnitt styrer korleis vi oppfattar det vi ser
  • kjenne til forteljetekniske grep som bruk av liner, balanse, farge og symbol
  • kunne tolke bodskapen i eit bilete ut frå dei forteljetekniske grepa som er brukte

 

 

(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti
Relatert innhald

Aktuelt stoff