Læringssti

Publisert: 22.06.2016, Oppdatert: 21.09.2017
Varigheit: 2t
Ittens fargesirkel

Fargelære og fargesymbolikk

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til og kunne nytte grunnleggjande omgrep innan fargelæra
  • kjenne til enkel fargesymbolikk
  • kjenne til enkle prinsipp for fargekontrast og korleis dei påverkar opplevinga av fargane
  • kunne gjere medvitne fargeval i eigen produksjon

 

(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti
Relatert innhald

Kjernestoff for