Lenkje: Oppslag

Fremmede arter i Norge – søk i norsk svarteliste 2012

Artsdatabanken

Publisert: 29.07.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Forsiden til rapporten.Forsiden til rapporten om fremmede arter i Norge 2012
Opphavsmann: Artsdatabanken

Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012 

Økologiske risikovurderinger av fremmede arter

Søk i artslista, finn faktaark og begrunnelser med mer.