Læringssti

Publisert: 11.05.2016, Oppdatert: 31.10.2017
Varigheit: 3t
Berggylt

Lakselus og reinsefisk

Lakselusa er plagsam for fisken i sjøanlegga våre. I dag er dette samtidig ei av dei mest omdiskuterte sidene ved norsk oppdrettsnæring. Næringa jobbar intenst med å finna berekraftige måtar å bli kvitt lusproblematikken på.

 

Når du har arbeidd med dette stoffet, skal du kunna:

  • forklara livssyklusen til lakselusa
  • forklara kva skadar lusa påfører laksen
  • kva ein ektoparasitt er
  • forklara korleis ein kontrollerer lusemengda på fisk i anlegget
  • forklara kva som er utfordringa ved å bruka kjemikal mot lus
  • vita kva reinsefisk er, og kva dei gjør
  • diskutera korleis næringa kan møta utfordringa med lus
(Vel side for å sjå tittel)
Start læringssti