Oppgåve

Fordøyelsessystemet

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Japansortering. Bilde.

Dette er ein tverrfagleg ressurs i faga naturfag, produksjon og kvalitet og dokumentasjon på design og handverk. Oppgåva er henta frå fyr.ndla.no og handlar om gjenbruk og fordøyelsessystemet.

Dette er ei gruppeoppgåve der de skal lage ein tredimensjonal modell av fordøyelsessystemet.